Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Kontrola domowych palenisk

Od miesiąca listopada pracownicy Urzędu Gminy Rychtal wraz z Policją będą prowadzić kontrolę palenisk domowych, zwłaszcza w budynkach, z których wydostający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Funkcjonariusze mogą wejść do budynku by zweryfikować czym właściciel nieruchomości pali w piecu. Osoby przyłapane na spalaniu odpadów mogą się liczyć z surowymi sankcjami.

 

 

 

Kwestie związane z kontrolą są regulowane w art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz może on upoważnić do przeprowadzenia kontroli pracowników podległych mu urzędów lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

  1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na ten teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
  2.  przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
  3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wyzwania i przesłuchiwania osób
    w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
  4. żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek
    z problematyką kontroli.

Art. 155 ustawy o odpadach [ Nakaz prowadzenia termicznego przekształcania odpadów w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów]:

Termiczne przekształcenie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

Zgodnie z art. 171 ustawy o odpadach nieprzestrzeganie prawa w przypadku termicznego przekształcenia odpadów podlega karze aresztu lub grzywny ( w kwocie od 20 do 5000 zł).

NIE WOLNO SPALAĆ:

- plastikowych pojemników i butelek po napojach,

- zużytych opon, odpadów z gumy,

- przedmiotów z tworzyw sztucznych,

- elementów drewnianych pokrytych lakierem,

- sztucznej skóry,

- opakowań rozpuszczalnikach, środkach ochrony roślin, farbach, lakierach itp.,

- plastikowych toreb z poliestru,

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ (POZA OPAŁEM):

- papier, tekturę i drewno oraz opakowania z nich wykonane,

- odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,

- odpady kory i korka,

- trociny, wióry i ścinki,