Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja z przebiegu XXXII Sesji Rady Gminy Rychtal odbytej 18 grudnia 2017 roku

W dniu 18 grudnia 2017 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Rychtal. W obradach uczestniczyli wszyscy radni oraz zaproszeni goście. Wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności w okresie między sesjami. Po wystąpieniu Wójta, Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedzi na zgłoszone wnioski.

 

W dalszej części obrad radni podjęli przewidziane w porządku obrad uchwały.

1. Przyjęto gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2018.

2. Dokonano zmian budżetu i w budżecie na 2017 rok. Ogółem dochody wynoszą 16.712.054,33 zł. Natomiast wydatki wynoszą 18.261.242,33 zł.

3. Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rychtal na lata 2017-2027.

4. Najważniejszym punktem sesji było uchwalenie budżetu Gminy Rychtal na 2018 rok.Projekt budżetu zakłada dochody w wysokości 17.066.686 złotych natomiast wydatki w wysokości 15.813.852 złotych. Komisja budżetu wydała opinie pozytywną. Projekt budżetu wcześniej zyskał również pozytywną opinię wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2018 rok.

5. Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 – 2027.

6. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

 

Radny Marian Mrugała zgłosił wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg o ustawienie znaku informacyjnego o miejscowości Szarlota na drodze powiatowej pomiędzy Wielkim Buczkiem a Małym Buczkiem oraz dwóch znaków informacyjnych „ Niebezpieczny zakręt w prawo” na drodze powiatowej w kierunku Wielki Buczek – Trzcinica.

Radny Krzysztof Zawada zgłosił wnioski do Wójta Gminy Rychtal :

1/ sfrezowanie pni przy drodze gminnej Rychtal- Zgorzelec – Sadogóra,

2/ bieżącą naprawę drogi gminnej na Wesołą wraz z wystąpieniem do Lasów Państwowych o partycypację w kosztach naprawy.

 

 

Sporządziła: H.M.