Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o zmianę ustawień przeglądarki, bądź o opuszczenie naszej witryny. Więcej w polityce prywatności

Informacja z przebiegu XXXI Sesji Rady Gminy Rychtal odbytej 29 listopada 2017 roku.

W dniu 29 listopada 2017 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Rychtal. 

W obradach uczestniczyło 13 radnych oraz zaproszeni goście. W pierwszej kolejności radni przyjęli protokół z obrad XXX Sesji Rady Gminy Rychtal. Następnie wszyscy zgromadzeni wysłuchali sprawozdania wójta z działalności w okresie między sesjami.

 

W dalszej części obrad radni podjęli przewidziane w porządku obrad uchwały:

1.      Uchwała Nr XXXI/199/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bojowników o Wolność i Demokrację   w Rychtalu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bojowników  o Wolność i Demokrację w Rychtalu.

 Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej w Rychtalu w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe.

2.      Uchwała Nr XXXI/200/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wielkim Buczku w ośmioletnią Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi w Wielkim Buczku.

 

Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Wielkim Buczku w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe.

3.  Uchwała Nr XXXI/201/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Drożkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową 

z oddziałami przedszkolnymi w Drożkach.

Uchwała stanowi akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Drożkach w rozumieniu przepisów ustawy prawo oświatowe.

4.      Uchwała Nr XXXI/202/17 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2018 – 2022.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal został uchwalony na lata 2018 – 2022. 

5.      Uchwała Nr XXXI/203/17 w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Rychtal na 2017 rok.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 156.568,33 złotych do kwoty 16.720.060,35 złotych o tą samą kwotę zwiększono wydatki do kwoty 18.415.220,35 złotych.

6.      Uchwała Nr XXXI/204/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rychtal na lata 2017 – 2027.

Ostatnim punktem sesji były wolne głosy i wnioski, które przedstawiają się następująco:

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo, które wpłynęło 23 listopada 2017 roku nadesłane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dotyczące budowy zespołu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Rychtal skierowanego przez Pana Krzysztofa S.

Po szczegółowej analizie  radni podzielając stanowisko Wójta Gminy uznali, iż zarzuty Pana Krzysztofa S. są nieuzasadnione, a postępowanie Wójta Gminy Rychtal zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Radny Paweł Włoszczyk zgłosił wniosek o udrożnienie przepustu pod drogą, wyczyszczenie rowu i zamontowanie barierki ochronnej w miejscowości Proszów obok posesji Pani Katarzyny S.

Radna Urszula Opacka- Wypchło zgłosiła  wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Kępno o sprawdzenie systemu odprowadzania wody po opadach atmosferycznych na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą powiatową Rychtal – Głuszyna. Po opadach deszczu woda zalega w dużych ilościach na tym skrzyżowaniu.

Sporządziła: H.M.